திருக்குர்ஆன் தெளிவுரை, சூரா அட்டவணைகள்

அல்லாஹ்வும் மனிதனும்

திருக்குர்ஆன் கற்றுத் தரும் துவாக்கள் (பிரார்த்தனைகள்)

திருக்குர்ஆன் மட்டுமே மார்க்கம்

திருக்குர்ஆன் கூறும் உதாரணங்களும் அவற்றின் படிப்பினைகளும்

திருக்குர்ஆன் அறிவிக்கும் திருமண சட்டங்கள்

திருக்குர்ஆன் அறிவிக்கும் தலாஃக் (விவாகரத்து) சட்டங்கள்

திருக்குர்ஆன் கூறும் பாகப் பிரிவினை சட்டங்கள்

பரஸ்பர உறவு – விதிமுறைகள்

திருக்குர்ஆன் கூறும் பொது வாழ்வு

திருக்குர்ஆனும் நீதித்துறையும்

ஈஸா நபியின் வாழ்க்கை வரலாறு

நபிமார்களும் அற்புதங்களும்

மூஸா நபி தடியை எறிந்து பாம்பு ஆன கதை

மூஸா நபி நைல் நதியைக் கடந்தது

ஷைத்தானுடன் ௐர் உரையாடல்

மலக்குடன் ஒரு சந்திப்பு

ஜின்களைப் பற்றிய உண்மைகள்

வட்டியும் பொருளாதாரமும்

திருக்குர்ஆன் தெளிவுரை, சூரா அட்டவணைகள்முன்னுரை

1. அல் ஃபாத்திஹா (வெற்றியின் கீதம்)

2. அல் பஃக்ரா (பசு மாடு)

3. ஆலெ இம்ரான் (ஈஸா நபியின் பூர்வீகம்)

4. அந்நிஸா (சமுதயாப் பணியில் பெண்களின் பங்கு)

5. அல் மாயிதா (வாழ்வாதாரங்கள்)

6. அல் அன்ஆம் (கால் நடைகள்)

7. அல் ஆராஃப் (உயர் பதவி வகிப்பவர்கள்)

8. அல் அன்ஃபால் (போரின் வெற்றிப் பொருட்கள்)

9. அத் தவ்பா (மனம் வருந்தி மன்னிப்புக் கோரல்)

10. யூனுஸ் ( யூனுஸ் நபி)

11. ஹுது (ஹுது நபி)

12. யூஸுஃப் (யூஸுஃப் நபி)

13. அர் ரஅது (இடியோசை)

14. இப்றாஹீம் (இப்றாஹீம் நபி)

15. அல் ஹிஜ்ர் (மலைப் பாறை)

16. அந் நஹல் (தேனீ)

17. பனீ இஸ்ராயில் (இஸ்ரவேலர்கள்)

18. அல் கஹஃப் (குகைவாசிகள்)

19. மர்யம் (ஈஸா நபியின் தாயார்)

20. தாஹா (பரிசுத்த உள்ளம்)

21. அன்பியா (நபிமார்கள்)

22. ஹஜ் (உலக மக்களின் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம்)

23. முஃமினூன் (இறைவனின் ஆட்சியமைப்பு செயல்வீரர்கள்)

24. அந் நூர் (ஞான ஒளி)

25. அல் ஃபுர்ஃகான் (நன்மை தீமையை பிரித்து அறிவித்தல்)

26. அஷ்ஷுஃரா (கவிஞர்கள்)

27. அந் நம்ல் (நம்லுவாசிகள்)

28. அல் ஃகஸஸ் (வரலாறுகள்)

29. அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி)

30. அர் ரூம் (ரோமாபுரி அரசு)

31. லுஃக்மான் (லுஃக்மான் ஞானி)

32. ஸஜ்தா (சிரம் பணிந்து செயல்படுதல்)

33. அல அஹ்ஜாப் (சதிகாரர்கள்)

34. ஸபா (இமன் நாட்டினர்)

35. ஃபாதிர் (புதிதாகத் தோற்றுவிப்பவன்)

36. யாஸீன் (ஓ மனதரில் மாணிக்கமே!)

37. ஸாஃப்ஃபாத் (அணி வகுப்பு)

38. ஸ்வாத் (உழைப்பும் நேர்மையும்)

39. அஜ் ஜுமர் (கூட்டங்கள்)

40. முஃமின் (மார்க்க செயல்வீரர்)

41. ஹாமீம் ஸஜ்தா (பாராட்டுக்குரிய கடமைகள்)

42. அஷ் ஷுரா (கலந்தாலோசித்தல்)

43. அஜ் ஜுஃக்ருஃப் (அலங்காரங்கள்)

44. அத் துஃகான் (புகை மண்டலம்)

45. அல் ஜாஸியா (மண்டியிட்டு கெஞ்சுதல்)

46. அஹ்ஃகாஃப் (மணல் மேடுகள் நிறைந்த அரேபிய தீப கர்ப்பம்)

47. முஹம்மது (ஸல்) (பாராட்டுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியவர்)

48. அல் ஃபதாஹ் (இலட்சியத்தின் வெற்றி)

49. அல் ஹுஜுராத். (மக்களவை)

50. ஃகாஃப் (குர்ஆனின் குரல்)

51. தாரியாத் (புழுதி கிளம்புதல்)

52. அத் தூர் (தூர் மலைப் பிரதேசம்)

53. அந் நஜம் (நட்சத்திரம்)

54. அல் ஃகமர் (சந்திரன்)

55. அர் ரஹ்மான் (அருட்கொடையாளன்)

56. அல் வாஃகியா (எழுச்சி மிகு காலம்)

57. அல் ஹதீத் (இரும்புக் கரங்கள்)

58. முஜாதலா (வழக்கு விசாரணை)

59. அல் ஹஷர் (போர்க் களம்)

60. மும்தஹினா (பரிசோதனை செய்தல்)

61. அஸ் ஸஅஃப்ஃபு (இராணுவ அணிவகுப்பு)

62. அல் ஜுமாஅ (கூட்டு ஸலாத் முறை)

63. முனாஃபிஃகூன் (நய வஞ்சகர்கள்)

64. தஃகாபுன் (பெரு நஷ்டம்)

65. தலாஃக் (விவாகரத்து)

66. தஹ்ரீம் (தடை விதித்தல்)

67. அல் முல்க் (ஆட்சியமைப்பு)

68. அல் கலம் (எழுதுகோல்)

69. அல் ஹாஃக்கா (நிச்சயமாக நடப்பவை)

70. அல் மஆரிஜ் (வளர்ச்சிப் படித்தரங்கள்)

71. நூஹ் (நூஹ் நபி)

72. ஜின்னு (பழங்குடியினர்)

73. அல் முஜம்மிலு (ஒருமைப்பாட்டிற்காகப் பாடுபடுவர்)

74. அல் முதஸ்ஸிர் (சமுதாய மேம்பாட்டிற்காகப் பாடுபடுபவர்)

75. அல் ஃகியாமா (செயல்களின் பலன்கள் கிடைக்கும் காலம்)

76. அத் தஹர் (ஆதிகால மனிதன்)

77. முர்ஸலாத் (இறைவனின் ஏற்பாடுகள்)

78. அந் நபஅ (முன்னறிவிப்பு)

79. அத் தாரியாத் (பறிப்பவர்கள்)

80. அபஸ (கடுகடுப்பவர்)

81. தக்வீர் (சுருட்டி வைத்தல்)

82. இன்ஃபிதார் (ஆய்வுகள்)

83. முதஃப்ஃபிஃபீன் (மோசடி செய்பவர்கள்)

84. இன்ஷிஃகாக் (வானுலக ஆராய்ச்சிகள்)

85. பரூஜ் (கோள்கள்)

86. தாரீஃக் (விடி வெள்ளி)

87. அல் ஆலா (மிக்க மேலானவன்)

88. அல் ஃகாஷியா ( கவர்ந்து விடுதல்)

89. அல் ஃபஜ்ர் (விடியற்காலை)

90. அல் பலத் (மா நகரம்)

91. ஷம்ஸ் (சூரியன்)

92. அல் லைல் (இரவு)

93. ஜுஹா (விடுவுகாலம்)

94. நஷ்ராஹ் (தெளிவாக்கம்)

95. அத் தீன் (தீன் எனும் பிரதேசம்)

96. அல் அலஃக் (இரத்தம் உருஞ்சுதல்)

97. லைலத்துல் ஃகதர் (இருள் நீங்குதல்)

98. அல் பைய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்)

99. ஜில்ஜால் (பேரதிர்ச்சி)

100. ஆதியாத் (வேகமாகச் செல்பவை)

101. அல் ஃகாரியா (திடுக்கிடச் செய்யும் செய்தி)

102. தகாஸுர் பேராசை (பேராசை)

103. அல் அஸ்ரி (மனித வரலாறு)

104. ஹும்மஜா (சொத்துக் குவிப்பு)

105. அஸ்ஹாபுல் ஃபீல் ( யானைப் படை)

106. குரைஷ் (குரைஷியர்கள்)

107. மாஊன் (அறப் பொருள்)

108. கவ்ஸர் (உலகளாவிய நன்மைகள்)

109. காஃபிரூன் (சமூக விரோதிகள்)

110. நஸர் (உதவி)

111. லஹப் (எதிர்ப்புக் கனல்)

112. இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்)

113. ஃபலஃக் (ஆரம்ப நிலை)

114. நாஸ் (மனித இனம்) 


 

Porto