திருக்குர்ஆன் தெளிவுரை, சூரா அட்டவணைகள்

அல்லாஹ்வும் மனிதனும்

திருக்குர்ஆன் கற்றுத் தரும் துவாக்கள் (பிரார்த்தனைகள்)

திருக்குர்ஆன் மட்டுமே மார்க்கம்

திருக்குர்ஆன் கூறும் உதாரணங்களும் அவற்றின் படிப்பினைகளும்

திருக்குர்ஆன் அறிவிக்கும் திருமண சட்டங்கள்

திருக்குர்ஆன் அறிவிக்கும் தலாஃக் (விவாகரத்து) சட்டங்கள்

திருக்குர்ஆன் கூறும் பாகப் பிரிவினை சட்டங்கள்

பரஸ்பர உறவு – விதிமுறைகள்

திருக்குர்ஆன் கூறும் பொது வாழ்வு

திருக்குர்ஆனும் நீதித்துறையும்

ஈஸா நபியின் வாழ்க்கை வரலாறு

நபிமார்களும் அற்புதங்களும்

மூஸா நபி தடியை எறிந்து பாம்பு ஆன கதை

மூஸா நபி நைல் நதியைக் கடந்தது

ஷைத்தானுடன் ௐர் உரையாடல்

மலக்குடன் ஒரு சந்திப்பு

ஜின்களைப் பற்றிய உண்மைகள்

வட்டியும் பொருளாதாரமும்

திருக்குர்ஆனும் நீதித்துறையும்1. நியாயமாக நீதி வழங்குங்கள்

2. உயிருக்கும் உடமைக்கும் பாதுகாப்பு கொடுங்கள்

3. குற்றங்களுக்குத் தக்க தண்டனை

4. அல்லாஹ்வின் வழிகாட்டுதலின்படி நீதி வழங்காதவர்கள்?

5. நபிக்கு வந்த கட்டளை என்ன?

6. நீதிமன்றத்தில் சாட்சி சொல்வது

7. கை, கால், முகம் ஆகியவற்றின் சாட்சிகள்:

8. உங்கள் தாய் தந்தையருக்கு எதிராக இருப்பினும் உண்மைக்கு சாட்சி சொல்லுங்கள்

9. அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்யாதீர்கள்

10. அநாதைகளின் சொத்துக்களை பராமரிப்பவர்கள்

11. அநாதைகளின் சொத்துக்களை இரண்டு சாட்சியங்களை வைத்துக்கொண்டு ஒப்படையுங்கள்

12. ஆதரவற்ற நிலையில் இருப்பவர்கள்

13. ஜும்மா தொழுகை குதுபா


 

Porto