திருக்குர்ஆன் தெளிவுரை, சூரா அட்டவணைகள்

அல்லாஹ்வும் மனிதனும்

திருக்குர்ஆன் கற்றுத் தரும் துவாக்கள் (பிரார்த்தனைகள்)

திருக்குர்ஆன் மட்டுமே மார்க்கம்

திருக்குர்ஆன் கூறும் உதாரணங்களும் அவற்றின் படிப்பினைகளும்

திருக்குர்ஆன் அறிவிக்கும் திருமண சட்டங்கள்

திருக்குர்ஆன் அறிவிக்கும் தலாஃக் (விவாகரத்து) சட்டங்கள்

திருக்குர்ஆன் கூறும் பாகப் பிரிவினை சட்டங்கள்

பரஸ்பர உறவு – விதிமுறைகள்

திருக்குர்ஆன் கூறும் பொது வாழ்வு

திருக்குர்ஆனும் நீதித்துறையும்

ஈஸா நபியின் வாழ்க்கை வரலாறு

நபிமார்களும் அற்புதங்களும்

மூஸா நபி தடியை எறிந்து பாம்பு ஆன கதை

மூஸா நபி நைல் நதியைக் கடந்தது

ஷைத்தானுடன் ௐர் உரையாடல்

மலக்குடன் ஒரு சந்திப்பு

ஜின்களைப் பற்றிய உண்மைகள்

வட்டியும் பொருளாதாரமும்

திருக்குர்ஆன் கற்றுத் தரும் துவாக்கள் (பிரார்த்தனைகள்)1. முன்னுரை:

2.ஆதிகால மனிதனின் மனோ நிலை:

3. இன்றைய காலத்து மனிதன்:

4.பிரார்த்தனையும் தலைவிதியும்

5. உலக அரங்கில் நடைபெறும் துவாக்கள்:

6.அல்லாஹ் முஸ்லிம்களின் பிரார்த்தனையை ஏற்றுக் கொள்கின்றானா?

7. அல்லாஹ் யார் பக்கம் ?

8. அல்லாஹ் எவ்வாறு பதிலளிக்கிறான்?

9. வெறும் பிரார்த்தனை மட்டும் போதுமா?

10. மதமும் மார்க்கமும்:

11. வழக்கைப் பற்றிய தீர்ப்பு:

12. குழந்தை வேண்டி ஜக்கரியா நபி செய்த பிரார்த்தனை

13. மகனைக் காப்பாற்ற நூஹ் நபி செய்த பிரார்த்தனை:

14. பெற்றோர்கள் பிள்ளைக்காக செய்யும் பிரார்த்தனை:

15. பிள்ளை தாய் தந்தையருக்காக செய்யும் பிரார்த்தனை:

16. தவறான பாதையில் இருக்கும் தந்தை:

17. உலக சமாதானத்திற்காக இப்றாஹீம் நபி செய்த பிரார்த்தனை

18. குடும்பம் சிறப்பாக இருக்க செய்யும் பிரார்த்தனை:

19. கல்விக்காக செய்யும் பிரார்த்தனை:

20. நேர்வழிப் பெறுவதற்காக செய்யும் பிரார்த்தனை:

21. இப்றாஹீம் நபியின் பிரார்த்தனை:

22. பேச்சாற்றல் வளர செய்யும் பிரார்த்தனை:

23. முஸ்லிமாகவே வாழவைப்பாயாக என பிரார்த்தித்தல்!

24. உலக படைப்புகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் மூஃமின்களின் பிரார்த்தனை:

25. ஆட்சிபீடத்தில் இருப்பவர்களின் எண்ணங்களும் பிரார்த்தனையும்:

26. போர்முனையில் செய்யப்படும் பிரார்த்தனை:

27. போரில் வெற்றி தோல்வி :

28. சுவனத்தில் இடம்பெற வேண்டி செய்யும் பிரார்த்தனை:

29. பிரார்த்தனைகளும் மூட நம்பிக்கையும்:

30. பிரார்த்தனையும் நன்றி மறப்பதும்:

31. மூஃமின்களின் பிரார்த்தனைகள்:

32. தவறை உணர்ந்து திருந்துவதாக செய்யும் பிரார்த்தனை:

33. வழிகெடுத்தவர்களுக்கு எதிராகச் செய்யும் பிரார்த்தனை:

34. காஃபிர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற நூஹ் நபி செய்த பிரார்த்தனை:

35. காஃபிர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற மூஸா நபி செய்த பிரார்த்தனை:

36. உணவு மரவைக்காக ஈஸா நபி செய்த பிரார்த்தனை:

37. நபிமார்களின் நிராகரிக்கப்பட்ட துவாக்கள்:

38. பாவ மன்னிப்புக்காகச் செய்யும் பிரார்த்தனை:


 

Porto